Gramatyka

GENERAL

Word order

PRONOUNS

Indefinite pronouns

TENSES

PRESENT

Present Simple vs Present Continuous

Present Perfect vs Present Perfect Continuous

Present tenses

Films

PAST

Past Simple vs Past Continuous

Past Perfect vs Past Perfect Continuous

Past Tenses

A film

FUTURE

Structures expressing future and future tenses (Murphy)

Structures expressing future and future tenses (Bębenek, Kucharczyk)

Future structures (no tenses)

ARTICLES

Articles a/the/- (rules)

Articles – exercises (upper-intermediate)

GERUND vs INFINITIVE

 1. Gerunds and infinitives (TEORIA)
 2. Gerund Infinitive Exercises
 3. Using participles to join sentences
 4. Types of infinitives
 5. Variouos types of gerund and infinitive

MODAL VERBS

 1. Czasowniki modalne – podstawowe – różne ćwiczenia.
 2. Powtórzenie – forma podstawowa.
 3. WILLL/WOULD
 4. Zdania a grupą modalną w orzeczeniu (ćwiczenia)
 5. Modal Verbal Group in a comic strip

PASSIVE VOICE

 1. Basics
 2. Dwa dopełnienia
 3. Passive Voice, Causative have, Infinitives
 4. Infinitives/passsive voice
 5. Passive voice with infinitives (+some causative)
 6. Causative have
 7. A film (OK)

REPORTED SPEECH

 1. Zamiana okoliczników czasu
 2. Zamiana zwrotów nie będących zdaniem
 3. Advanced level
 4. Ćwiczenie na różne zwroty wprowadzające
 5. Intermediate (questions, statements)
 6. Intermediate (imperatives)
 7. Special introductory verbs
 8. Indirect questions
 9. All types for intermediate students

 

SUBJUNCTIVE

I wish

CLAUSES

1.CONDITIONAL CLAUSES

1,2,3 Conditional (put the verb in the right form)

1,2,3 Conditional (finish the sentence)

Conditionals 1-2-3

Variations

2. RELATIVE CLAUSES

Defining and non-defining relative clauses basic

3. PURPOSE CLAUSES

Purpose Clauses (rules)

PURPOSE CLAUSES (exercises)

4. CONCESSION CLAUSES

Concession Clauses

5. STYLISTIC INVERSION

Inwersja stylistyczna teoria

Inwersja stylistyczna ćwiczenia

Stylistic inversion Exercises (variuos types)