Pisanie

RODZAJE WYPRACOWAŃ

KINDS OF WRITTEN ASSIGNMENTS

Polish

English

Opis:  osób

 

miejsca/budynku

wydarzenia

przedmiotu

wizyty w miejscu

Description of people

 

place/building

event

object

a visit to a place

List prywatny Informal letter
List oficjalny/formalny

 

–        zażalenie

–        podanie o pracę

Formal letter

 

–        letter of complaint

–        letter of application

życiorys CV
List urzędowy (półformalny)

 

Zapytanie o informację

Udzielenie informacji

Semi-formal transactional letter

 

Letter of request

Letter giving information

List czytelnika Letter to the Editor (PR, DJ)
Opowiadanie Story

 

Flashback narration

Recenzja Review
Rozprawka (PR, DJ) „For and Against” essay
Opinion essay
Problem solution essay
Raport Report
Artykuł Article (PR,DJ)
Widokówka Postcard
Wiadomość e-mailowa e-mail message (PP)
Wpis na blogu internetowym Blog entry (PP)
Notatka Note, Memo

Łączniki zdań w piśmie

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na Maturze od 2015 roku

Artykuł – ćwiczenia